Strona dostępna pod nowym adresem:
dagielsurmanska.com.pl

Webinar będzie na żywo,

ale nie przewiduję nagrywania.

Dlatego będzie to jedyna możliwość zdobycia pełnej wiedzy z tego obszaru.

Webinar odbędzie się

w czwartek
12 października

o godz. 20.00

PRZECHODZĘ NA STRONĘ